انواع لوگو و نحوه استفاده از آنها

انواع لوگو و نحوه استفاده از آنها انوع لوگو و نحوه استفاده از آنها   1-لوگوی مونوگرام/حروف (Monogram) لوگوهای مونوگرام، لوگوهایی هستند که از حروف (معمولا حروف اول نام تجاری) تشکیل شده اند. IBM، CNN، HP، HBO نمونه ای از مونوگرام هستند.کسب و کارهای معروف که دارای...