تعرفه عکاسی

تعرفه عکاسی

تعرفه عکاسی تعرفه عکاسی  تعرفه عکاسی حرفه ای هزینه ی قید شده بابت تعرفه خدمات عکاسی در سال 1402میباشد عکاسی پروژه ای تعرفه عکاسی پروژه ای تومان3,200,000 تعداد عکس های تولیدی و تحویل عکس ,توافقی با کارفرما خواهد بود.کمترین تعداد انتخاب بر پایه یک حلقه فیلم (36 فریم)...